Training Instance Register Login

Project Team


Mission Leader
 • Dr. M.M. Pandey, DDG (Engg.)


 • IASRI, New Delhi (Lead Institute)
 • Dr. Dr. A. K. Choubey, HD (CA)
 • Dr. Alka Arora, Scientist
 • Dr. Sudeep Marwaha, Sr. Scientist
 • Smt. Shashi Dahiya, Scientist
 • Sh. S. N. Islam, Scientist
 • Smt. Anshu Bhardwaj, Scientist
 • Sh. A. P. Sharma, F&AO
 • Sh. K.P.S. Gautam, SAO


 • IBM Team
 • Sh. Amit Bothra
 • Sh. Madhur Keswani
 • Sh. Sameer Sachdeva
 • Sh. Anil Sharma
 • Sh. Ravi Kant Singh
 • Sh. Ananda Gupta
 • Sh. Alok Saraogi
 • Sh. Rajib Pramanik
 • Sh. Saurabh Chawla
 • Sh. Sapthagiri Srirangam
 • Smt. Kasthuri Chinnaswamy
 • Sh. Gautam Pramanick
 • Sh. Sourabh Kumar
 • Sh. Gaurang Kansara
 • Smt. Lakshmi Sowmya
 • ICAR
 • Sh. Devendra Kumar, Dir (F)
 • Sh. Sanjay Gupta, Dir (A)
 • Sh. J. Ravi, Dir (P)
 • Dr AK Vasisht, ADG(PIM/ESM)
 • Smt. Roja Sethumadhavan, US (P)
 • Sh. Rupesh Sharma, SO(GA)
 • Sh. Harpal, SO (Cash-I)
 • Sh. Dilip Roy, CASH DISBURSEMENT
 • Sh. SK Behera, DS (GAC)
 • Sh. KN Choudhary, US(A)
 • Sh. Rajiv Mangotra, DS (P)
 • Smt. Rashmi Rao, Deputy Director Finance
 • Sh. GP Sharma, DDF
 • Sh. S K Pathak, SF&AO
 • Sh. S K Sharma, F&AO
 • Smt. Sunita Arya, SF&AO
 • Smt. Rajashree Sunil, US (Tech & WS)
 • Sh. Naresh Kumar Arora, F&AO (Edn)
 • Sh. Kanhaiya Lal Chowdhary, DS (Edn)
 • Ms. Namrita Sharma, UD(P)


 • NDRI, Karnal
 • Sh. J.K. Kewalramani, JD (Admn) & Registrar
 • Sh. Vishal Acharya, AF&AO
 • Sh. Brahm Parkash, AAO
 • Sh. S George, CF&AO


 • CIFE, MUMBAI
 • Sh. Suresh Chandra, CF&AO
 • Sh. Suresh Kumar, CAO
 • Dr. S. Jahageerdar, Officer In-Charge, IT


 • NAARM, Hyderabad
 • Sh. Sanjay Kant, JD (Admn) & Registrar
 • Sh. Jakir Hussain Khilji, F &AO
 • Dr. M. Bala Krishnan, Sr. Scientist


 • CMFRI
 • Sh. AV Joseph, SF&AO
 • Sh. Rakesh Kumar, CAO


 • CRIJAF
 • Sh. K.P. Nath, F&AO
 • Sh. M.K. Pachauri, SAO
 • Dr. D. Barman, Scientist
 • Dr. Asim Kumar Chakraborty, Scientist


 • NBPGR
 • Sh. B K Bansal, F&AO
 • Sh. S K Sinha, SAO


 • IARI
 • Sh. Radhey Shyam, CF&AO
 • Sh. P.K. Jain, CAO
 • Sh. A.P. Sharma, Sr. FAO


 • DKMA
 • Sh. Himanshu, Scientist, DIPA, ICAR
 • Sh. Naresh Kumar Arora, F&AO(Edn)


 • NAIP
 • Sh. S Bilgrami, CF&AO
 • Sh. Kumar Rajesh, US


 • IVRI
 • Sh. Pankaj Kumar, Joint Secretary


 • ICAR-REC
 • Sh. Pushapanayak, CAO
 • Sh. P.K. Jain, CAO
 • Sh. A.P. Sharma, Sr. FAO

 • ICAR ERP System Login  Slide Show  Start Image

  Announcements